Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15590:1982

Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст

1.01.1982 г.

Главна информация

90.92     27.02.2019 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя основните антропометрични показатели и техните стойности за ходилата /стъпалата/ на деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст, разпределени в следните възрастово-полови групи: от 2 до 3-годишна възраст; от 4 до 6-годишна възраст; от 7 до 10-годишна възраст и от 11 до 13-годишна възраст. Данните са предназначени за ергономично проектиране на промишлени изделия.
Стандартът не се отнася за ходилата с различни аномалии и деформации.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15590:1982
90.92 Решение за преработване на стандарт
27.02.2019 г.