Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15575:1982

Контрол без разрушаване. Магнитно-прахов метод за откриване на нецялостностите в заварени съединения

1.01.1982 г.

Главна информация

90.60     16.01.2023 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     25.160.40  

български  

Изменение 1:2001

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за магнитно-прахов метод, който се използва за откриване на нецялостности, излизащи на повърхнината /пукнатини, подрези и др./, в заварени съединения от феромагнитен материал.
Прилагането на магнитно-праховия метод се определя в съответните стандарти или в утвърдените по установения ред технически изисквания за контрол на заварени съединения.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15575:1982
90.60 Край на периодичен преглед
16.01.2023 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1291:2001