Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15569:1982

Съединения тръбопроводни резбови. Условни отвори

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     22.02.2021 г.

BDS

ТК-104

Чисто национален стандарт

23.040.60  

български  

  • Изменение в Бюлетин 3/89
  • Решение №10/02.02.2021г на БИС/ТК-104 за потвърждаване на действието на стандарта за следващите 5 години. Следващ периодичен преглед през 2025г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за тръбопроводни резбови съединения с ъгъл на конуса на щуцера 24° и определя реда на условните отвори.
Условните отвори, в милиметри, съответствуват на БДС 1622-78 и трябва да се избират от следния ред: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 16*; 20; 25, 32 и 40.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15569:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.02.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
БДС 15569:1982/Изменение 1:1989