Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15519:1981

Статистическо регулиране на технологичните процеси с използване на контролни карти на кумулативните суми на извадковото средно

Statistical control of the technological processes with application of control charts of cumulative sums of the sample mean
1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     21.02.2020 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1191-78.
Стандартът определя правилата за статистическо регулиране на технологични процеси при серийно и масово производство на дискретна и непрекъсната продукция с използване на контролни карти на кумулативни суми от два вида - контролни карти с граници на регулиране и контролни карти с V-образен шаблон.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15519:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
21.02.2020 г.