Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15469:1982

Приложна статистика. Правила за проверка на съгласуваност на емпиричното разпределение с теоретичното

Applied statistics. Rules for testing the coordination betweeen the empirical and the theoretical distribution
1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     22.03.2023 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение №10 от Протокол №1/14.02.2023 г.

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 1190-78.
Стандартът определя правила за проверка за съгласуваност на емпиричното разпределение на случайна величина с нейно теоретично разпределение с помощта на различни критерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 11318:1973

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15469:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.03.2023 г.