Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15457:1982

Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали за параметрите на Вейбуловото разпределение

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     5.02.2019 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 877-78.
Стандартът съдържа правила за определяне на оценки и на доверителни интервали за параметрите на Вайбуловото разпределение въз основа на независими статистически опитни данни, получени при измервания, изпитвания или анализи.
Правилата, дадени в настоящия стандарт, се прилагат, ако данните в извадката не са групирани, не са цензурирани и са разпределени по Вайбул.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15457:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.02.2019 г.