Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 1545:1976

Кутии и капачки акумулаторни ебонитови

1.01.1976 г.

Главна информация

90.93     6.03.2023 г.

BDS

ТК-64

Чисто национален стандарт

29.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за ебонитови акумулаторни кутии и капачка, предназначени за оловни
акумулатори батерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1545:1966

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 1545:1976
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.03.2023 г.