Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15239:1981

Етилен. Определяне съдържанието на амоняк

1.01.1981 г.

Главна информация

90.93     20.12.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-5

Чисто национален стандарт

71.080.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Методът се състои в абсорбция на съдържащия се в газа амоняк в 0,02 n разтвор на сярна киселина, с последващо фотоелектроколориметрично /спектрофотометрично/ определяне при помощта на неслеров реактив.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15239:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.12.2021 г.