Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15036:1980

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на халотан (2-бромо-2-хлоро-1,1,1 трифлуоретан)

1.01.1980 г.

Главна информация

60.60     1.01.1980 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричен метод за определяне концентрацията на халотан във въздуха на работната среда.
Методът се прилага за концентрация на халотан от 6 до 30 mg/m3 /ПДК 8 mg/m3/.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15036:1980
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1980 г.