Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15033:1980

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на хидразинхидрат

1.01.1980 г.

Главна информация

60.60     1.01.1980 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричен метод за определяне концентрацията на хидразинхидрат във въздуха на работната среда.
Методът се прилага за концентрации на хидразин хидрат от 0,1 до 100 mg/m3 /ПДК = 0,1 mg/m3/.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15033:1980
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1980 г.