Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14981:1980

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Методи за определяне концентрацията на манганови аерозоли

1.01.1980 г.

Главна информация

60.60     1.01.1980 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за колориметричен капков и полярографски метод за определяне съдържанието на манганови аерозоли във въздуха на работната среда /при ПДК 0,3 mg/m3/.
Колориметричният капков метод се прилага при текущ контрол.
Полярографският метод се прилага, когато във въздуха на работната среда се съдържат освен манганови аерозоли и други токсични вещества и при арбитражни анализи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14981:1980
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1980 г.