Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14945:1979

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Метод за определяне концентрацията на тиурам (тетраетилтиурамдисулфид)

1.01.1979 г.

Главна информация

60.60     1.01.1979 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричен метод за определяне концентрацията на тиурама във въздуха на работната среда.
Методът се прилага за концентрация на тиурам от 0,5 до 50 mg/m3 /ПДК 0,5 mg/m3/.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14945:1979
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1979 г.