Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14903:1979

Система "човек-машина". Кодиране на зрителна информация. Общи ергономични изисквания

1.01.1979 г.

Главна информация

90.93     31.01.2020 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180     35.040  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за системи за кодиране на зрителната информация и определя общи ергономични изисквания при построяването им.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14903:1979
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.01.2020 г.