Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14859:1979

Сгради жилищни. Основни положения за проектиране

1.01.1979 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

91.040.30  

български  

Изменения в Бюлетин 3/87, 6/88

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за основните положения за проектиране на новоизграждащи се и реконструиращи се жилищни сгради и жилища за постоянно обитаване.
Стандартът не се отнася за временни жилищни сгради, за жилищни сгради за временно обитаване /вили, общежития, пансионати, казарми, хотели и др./, както и за сгради за постоянно обитаване от параплегици /хора, предвижващи се с инвалидни колички/.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14859:1979
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
БДС 14859:1979/Изменение 2:1987

Изменен от
БДС 14859:1979/Изменение 3:1988