Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14810:1979

Числа. Правила за записване и закръгляване

1.01.1979 г.

Главна информация

90.93     6.02.2018 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

07.020  

български  

Решение № 12 към протокол № 01/06.02.2018. Следващ периодичен преглед - 15.01.2023.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 543-77.
Стандартът определя правилата за записване и закръгляване на числа, изразени в десетична бройна система.
Правилата за записване и закръгляване, определени в настоящия стандарт, са предназначени за използване в нормативно-техническата, конструкторската и технологичната документация.
Стандартът не се отнася за специалните правила за закръгляване, определени в други стандарти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14810:1979
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.02.2018 г.