Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14797:1979

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Фланци за закрепване на цилиндри

1.01.1979 г.

Главна информация

90.93     9.03.2020 г.

BDS

ТК-2

Чисто национален стандарт

23.040.60     23.100.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 334-76.
Стандартът се отнася за едностъпални хидравлични еднодействуващи и двойнодействуващи цилиндри за номинално налягане 32 MPa и определя присъединителните размери на кръгли фланци.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14797:1979
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.03.2020 г.