Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14776:1987

Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     28.01.2020 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.040.30     13.100  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за работните места в производствените помещения на предприятията от всички отрасли на промишлеността и обслужващата сфера и определя общите санитарно-хигиенни изисквания към температурата, влажността, скоростта на въздуха и топлинното облъчване.
Стандартът не се отнася за помещения, предназначени за отглеждане на птици и животни, помещения за съхраняване на селскостопанска продукция, хладилни помещения, подземни рудници.
Термините, използвани в стандарта, и техните определения са дадени в приложението.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14776:1979

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14776:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.01.2020 г.