Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14765:1979

Вибрации. Физикобиологични методи за определяне ефективността на виброзащитни средства и материали

1.01.1979 г.

Главна информация

90.60     30.01.2023 г.

BDS

ТК-82

Чисто национален стандарт

13.160     17.160  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за физикобиологичните методи за определяне ефективността на виброзащитни средства и материали, предназначени за защита от въздействието на локални вибрации в лаборатории и близки до производствените условия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14765:1979
90.60 Край на периодичен преглед
30.01.2023 г.