Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14754:1990

Вещества вредни. Естери на оцетната киселина във въздуха на работната среда. Методи за определяне

1.01.1990 г.

Главна информация

60.60     1.01.1990 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за два метода за определяне концентрацията на естерите на оцетната киселина във въздуха на работната среда: спектрофотометричен и линейно-колориметричен. Пределно допустимите концентрации на естерите на оцетната киселина са: метилацетат 100 mg/m3, етилацетат и бутилацетат 200 mg/m3.
Спектрофотометричният метод се прилага за концентрации на естерите на оцетната киселина от 20 до 400 mg/m3.
Линейно-колориметричният метод се прилага за концентрации, по-високи от 0,5 ПДК на съответния естер на оцетната киселина.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14754:1979

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14754:1990
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1990 г.