Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14752:1991

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на етиленов окис

1.01.1991 г.

Главна информация

60.60     1.01.1991 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

13.040.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за спектрофотометричен метод за определяне концентрацията на етиленов окис във въздуха на работната среда. Методът се прилага за концентрации на етиленов окис от 0,25 до 10 mg/m3 при обем на взетата проба въздух 1 dm3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14752:1979

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14752:1991
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1991 г.