Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14655:1990

Защита от корозия в строителството. Конструкции бетонни и стоманобетонни. Методи за изпитване на адхезията на защитните покрития

1.01.1990 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

77.060     91.080.40  

български  

Протокол № 01/25.02.2022 г. - решение №10/2022. Следващ периодичен преглед: ноември 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за лаковобояджийски, облицовъчни и залепени меки листови защитни покрития на бетонни и стоманобетонни конструкции и определя методите за изпитване на адхезията на покритията към бетонната повърхност:
1/ метод за количествено определяне на адхезията на лаковобояджийски и облицовъчни покрития по силата, необходима за откъсването;
2/ метод за количествено определяне на адхезията на залепени меки листови покрития по силата на отлепването.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14655:1972

ОТМЕНЕН
БДС 14605:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14655:1990
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.