Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14653:1978

Приложна статистика. Правила за оценка на анормалност на резултати от наблюдения

1.01.1978 г.

Главна информация

90.60     1.07.2022 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение №11 от Протокол №1/14.02.2022 г. Провеждане на периодичен преглед на БДС в периода 01.03.2022 г. - 01.07.2022 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 545-77.
Стандартът определя правила за оценка на анормалност на резултати от наблюдения.
Изискванията на стандарта трябва да се използват при обработка на резултати от наблюдения на случайна величина, за която е предварително известно, че се подчинява на нормалния /Гаусов/ закон на разпределение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14653:1978
90.60 Край на периодичен преглед
1.07.2022 г.