Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14626:1978

Нефтопродукти течни. Определяне на вискозитета с ротационен вискозиметър Реотест

1.01.1978 г.

Главна информация

95.92     20.06.2019 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.080  

български  

Изменение в Бюлетин 2/84; С решение на ТСН от 20.06.2019г. стандартът не се отменя; следващ периодичен преглед 01.12.2023 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за метода за определяне динамичния вискозитет на минерални масла с ротационен вискозиметър Реотест.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14626:1978
95.92 Решение да не се отменя стандарта
20.06.2019 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14626:1978/Изменение 1:1984