Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14569:1988

Библиографски данни в периодичните издания

Bibliographic data in periodicals
1.01.1988 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

90.20    25.02.2027 г.

BDS

ТК-16

Чисто национален стандарт

01.140.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя основните библиографски данни, които трябва да бъдат отпечатвани в периодичните издания и някои основни изисквания за разполагането им.
Стандартът се отнася за всички издателства и организации, които издават периодични издания, независимо от техния тип и ведомствена принадлежност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14569:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14569:1988
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.