Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14562:1987

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Фланци. Присъединителни размери

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     26.02.2021 г.

90.20    30.03.2026 г.

BDS

ТК-2

Чисто национален стандарт

23.040.60     23.100.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 333-84.
Стандартът определя присъединителните размери на кръгли и правоъгълни фланци за закрепване на едностъпални еднодействуващи и двойнодействуващи цилиндри за номинално налягане 16 МРа.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС 14562:1978

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14562:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
26.02.2021 г.