Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14544:1978

Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Измерване на радиочестотното паралелно затихващо съпротивление (изпитване 22)

1.01.1978 г.

Главна информация

90.93     11.06.2020 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

31.220.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за комутационни и монтажни изделия, комбинирани съединители (високочестотната част) и определя метод за измерване на радиочестотното паралелно затихващо съпротивление.
Стандартът трябва да се прилага заедно със съответните частни стандартизационни документи на изделието, означени по-нататък като СД.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14544:1978
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.06.2020 г.