Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14543:1978

Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Изпитване устойчивостта на пожар (изпитване 20b)

1.01.1978 г.

Главна информация

90.60     30.09.2023 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

31.220.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за нискочестотни и комбинирани електрически съединители и определя метода за изпитване на устойчивостта срещу пожар.
Стандартът трябва да се прилага заедно със съответните частни стандартизационни документи, означени по-нататък като СД.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14543:1978
90.60 Край на периодичен преглед
30.09.2023 г.