Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14408:1984

Радиоелементи електромеханични. Методи за контрол на външния вид, размерите и масата

1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     11.06.2020 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

31.220.01  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3984-83.
Стандартът се отнася за електромеханични радиоелементи и определя методите за контрол на външния вид /изпитване 1а/, размерите и масата /изпитване 1б/.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14408:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14408:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.06.2020 г.