Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14407:1988

Уреди измерителни електронни. Честотомери цифрови. Общи технически изисквания и методи за изпитване

1.01.1988 г.

Главна информация

90.20     4.05.2023 г.

90.60    30.09.2023 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

17.220.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за електронни цифрови честотомери - изчислителни и с пряко отчитане, в
честотния обхват от 0,001 до 2.103 Hz, а също така за честотомери СВЧ с вградени преобразуватели в
обхвати до 178 GHz (по-нататък в текста ''честотомери"), имащи цифрова индикация и предназначени за
измерване честота на електрически колебания или честота и една или няколко от посочените по-долу
величини:
1) период на електрически колебания;
2) дължина на импулси;
3) времеинтервали;
4) отношение на честоти;
5) брой на електрически колебания.
Стандартът не се отнася за честотомери, вграждани като броячни устройства в блокове и системи
и нямащи самостоятелно предназначение.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 14407:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14407:1988
90.20 Начало на периодичен преглед
4.05.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход