Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14311:1977

Уредби сметопроводни за жилищни сгради. Технически изисквания

1.01.1977 г.

Главна информация

60.60     1.01.1977 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

91.140.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за сметопроводни уредби, предназначени за събиране от отделните жилища на многоетажните жилищни сгради на жилищно-домакинска смет, в която липсва течна фракция и с изключение на сгура и пепелта се поставя в книжни обвивки или в пластмасови торби и се изхвърля заедно с тях в сметопроводната уредба.
Стандартът не се отнася за сметопроводни уредби, предназначени за отстраняване и местно изгаряне на сметта; за сметопроводни уредби с водно промиване; за сметопроводни уредби, присъединени към пневматична инсталация и за площадки за събиране на смет в район на жилищни сгради без сметопроводи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14311:1977
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1977 г.