Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14292:1977

Сгради едропанелни безскелетни. Фасадни фуги. Класификация и основни технически изисквания

1.01.1977 г.

Главна информация

60.60     1.01.1977 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

91.060.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за основните технически изисквания към фасадните фуги на безскелетните едропанелни жилищни и обществени сгради. Стандартът е предназначен за използване при проектирането и изпълнението на фасадните фуги, при разработване на нормативни документи и при системен, текущ и оперативен контрол.
Фасадните фуги са части от конструкцията на външните стени и места, където се съединяват две или повече фасадни панели и се осигурява на външните стени определена непроницаемост /изолация/ срещу външните атмосферни въздействия /вода, влага, топлина, студ, шум и др./.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14292:1977
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1977 г.