Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 14083:1977

Антикорозионна защита на метални изделия и конструкции в атмосферни условия. Основни изисквания при проектиране и конструиране

1.01.1977 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

77.060  

български  

Протокол №01/25.02.2022 г. - решение №10/2022. Следващ периодичен преглед: ноември 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за метални изделия и конструкции и определя общите технически изисквания, които трябва да се спазват при проектиране и конструиране на изделия и съоръжения, а също така и да се изпълняват при тяхното изработване, експлоатация, ремонт и модернизация.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 14083:1977
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.