Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13930:1988

Техника на безопасността. Асансьори електрически. Термини и определения

1.01.1988 г.

Главна информация

90.93     5.03.2019 г.

BDS

ТК-66

Чисто национален стандарт

01.040.91     91.140.90  

български  

Потвърждава за период от 5 години действието на този български стандарт Решение 12/2019, протокол № 1/12.02.2019, следващ периодичен преглед 12.02.2023

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за електрически асансьори с общо предназначение - пътнически и товарни, и определя термините и определенията на основните понятия в тази област.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13930:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13930:1988
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.03.2019 г.