Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13917:1977

Контрол статистически на качеството. Непараметрични статистически методи

1.01.1977 г.

Главна информация

90.93     6.02.2018 г.

BDS

ТК-12

Чисто национален стандарт

03.120.30  

български  

Решение № 12 към протокол № 01/06.02.2018. Следващ периодичен преглед - 15.01.2023.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за методи за проверка на хипотези, при които проверяваната хипотеза не е свързана със стойността на някакъв параметър, от който зависи законът на разпределение на изучавания признак на генералната съвкупност /популацията/. Критериите, прилагани при тези методи, са независими от вида на разпределението на изучавания признак.
Непараметричните методи се прилагат в статистическия контрол на качеството и при изследвания за надеждност в следните случаи:
а/ при сравняване на две съвкупности;
б/ при определяне типа на разпределението независимо от стойностите на параметрите му.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13917:1977
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
6.02.2018 г.