Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13661:1976

Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на листове с дебелина до 8 mm

1.01.1976 г.

Главна информация

90.93     1.03.2022 г.

90.20    1.09.2026 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     77.040.20     77.140.50  

български  

Протокол № 1/07.02.2022 решение 1а/2022 - потвърждава действието на БДС за период от 5 години. Дата за следващ периодичен преглед: 09.2026.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за ултразвукова дефектоскопия на повърхностни и вътрешни нецялости в тънки стоманени листове и ленти с дебелина до 8 mm по импулсния ехо-метод с пластинови нормални вълни /вълни на Ламб/.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13661:1976
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2022 г.