Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13586:1976

Телеграфи електрически машинни корабни. Технически изисквания

1.01.1976 г.

Главна информация

90.20     4.05.2023 г.

90.60    30.09.2023 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

33.050.30     47.020.70  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за техническите изисквания към телеграфи машинни корабни,
предназначени за монтаж на морски плавателни съдове с неограничен район на плаване.
Машинният телеграф е система за предаване на команди за изменение скоростта и посоката на
хода на кораба и потвърждаване изпълнението на тези команди, а също за непосредствено управление
скоростта и посоката на хода при системи: дистанционно автоматично управление /ДАУ/ и винт с
регулируема стъпка /ВРС/.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13586:1976
90.20 Начало на периодичен преглед
4.05.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход