Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13574:1984

Защита от корозия. Покрития метализационни цинкови и алуминиеви. Означение, технически изисквания и методи за изпитване

1.01.1984 г.

Главна информация

90.93     25.02.2022 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

25.220.40     77.060  

български  

Протокол №01/25.02.2022 г. - решение №10/2022. Следващ периодичен преглед: ноември 2026 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за метализационни покрития от цинк, алуминий и техните сплави, предназначени за защита от корозия на стомана и чугун.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13574:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13574:1984
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
25.02.2022 г.