Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13551:1976

Предаватели еднолентови късовълнови с мощност от 1 до 100 kW за стационарна служебна радиовръзка. Технически изисквания

1.01.1976 г.

Главна информация

90.20     4.05.2023 г.

90.60    30.09.2023 г.

BDS

ТК-47

Чисто национален стандарт

33.060.20  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за еднолентови късовълнови предаватели, използвани в стационарни
служебни радиостанции, работещи в честотния обхват от 1605 kHz до 80 MHz.
Съответствуващите на този стандарт предаватели са част от системата за радиопредаване, КОЯТО
изработва висококачествена енергия за радиовръзка, като се започне от входовете на предаваната
информация и се завърши с високочестотния изход към антенния фидер.
Стандартът обхваща функционалните възли за модулация, произвеждане на честоти, формиране
на информационния сигнал, линейния усилвател на предавателя, охлаждащите и захранващите
устройства.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13551:1976
90.20 Начало на периодичен преглед
4.05.2023 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход