Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13545:1976

Пещи индукционни за топене. Основни параметри

1.01.1976 г.

Главна информация

60.60     1.01.1976 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

25.180.10  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за индукционни пещи зa разтопяване и прегряване на метали и техните сплави, използвани в промишлеността и работещи в номинален режим:
- канални пещи за промишлена честота;
- тиглови пещи на промишлена честота;
- тиглови пещи на повишена честота.
Стандартът не се отнася за индукционни пещи зa висока честота и специални индукционни пещи, работещи във вакуум, под налягане или в защитна газова среда.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13545:1976
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1976 г.