Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13450:1976

Изолатори подпорни армирани за закрит монтаж и напрежение от 1 до 35 kV. Размери

1.01.1976 г.

Главна информация

60.60     1.01.1976 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.080.10  

български  

Изменениe в Бюлетин 4/80

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за размерите на армираните подпорни изолатори по БДС 1906-76.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 1906:1970

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13450:1976
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1976 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13450:1976/Изменение 1:1980