Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13382:1983

Електротехнически съоръжения и устройства. Метод за измерване характеристиките на частичните разряди

1.01.1983 г.

Главна информация

60.60     1.01.1983 г.

BDS

ТК-79

Чисто национален стандарт

29.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3689-82.
Стандартът се отнася за метода за измерване на характеристиките на частичните разряди при изпитване на изолацията с променливо напрежение,по-високо от 1000 V, с честота до 1200 Hz и с постоянно напрежение, по-високо от 1000 V.
Стандартът не се отнася за метода за измерване на характеристиките на частичните разряди в изолацията на електротехнически съоръжения и устройства, намиращи се в експлоатация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13382:1976

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13382:1983
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1983 г.