Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1559-1:2000

Леярство. Технически условия за доставка. Част 1: Основни положения

Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
19.06.2000 г.
95.99 Отменен стандарт   17.05.2011 г.

Главна информация

95.99     17.05.2011 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.180  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This part of prEN 1559 specifies the general technical delivery conditions for castings made from cast metallic materials except copper alloy castings. Additional technical delivery condition requirements which are specific to particular materials are specified in the following parts of this standard series: prEN 1559-2 for cat steel; prEN 1559-3 for cast iron; prEN 1559-4 for cast aluminium; prEN 1559-5 for cast magnesium.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1559-1:2000
95.99 Отменен стандарт
17.05.2011 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1559-1:2011

Свързан проект

Въвежда EN 1559-1:1997