Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13106:1985

Прахове метални. Седиментационни методи за определяне на гранулометричен състав

Metallic powders. Sedimentation methods for the determination of particle size distribution
1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     10.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 1

Чисто национален стандарт

77.160  

български  

Решение на ТСН № 04/2021 от 10.02.2021 за потвърждаване на действето на стандарта за пет години.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3911-82.
Стандартът се отнася за седиментационни методи за определяне на гранулометричния състав на метални прахове с форма на частиците от полиедрична до сферична:
1) метод на гравиметрична седиментация на прахове с размер на частиците от 0,0005 до 0,06 mm;
2) метод на фотоседиментация на прахове с размер на частиците от 0,0005 до 0,02 mm.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13106:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13106:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.02.2021 г.