Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13105:1985

Прахове метални. Микроскопски метод за определяне размерите на частиците

Metallic powders. Microscopic method for particle size determination
1.01.1985 г.

Главна информация

90.93     10.02.2021 г.

BDS

ЕРГ 1

Чисто национален стандарт

77.160  

български  

Решение на ТСН № 04/2021 от 10.02.2021 за потвърждаване на действето на стандарта за пет години.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 3912-82.
Стандартът се отнася за определяне размерите на частиците на метални прахове по
микроскопски метод в интервал от 1 до 100 μm /препоръчван интервал – от 1 до 60 μm/.
Методът се прилага за измерване и преброяване броя на частиците с форма, при която
дължината на най-малкия правоъгълник, описан около изображението на частицата, не трябва да превишава четирикратната му широчина.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13105:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13105:1985
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.02.2021 г.