Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13060:1986

Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на заварени съединения при радиографичен контрол

1.01.1986 г.

Главна информация

90.60     16.01.2023 г.

BDS

ТК-24

Чисто национален стандарт

19.100     25.160.40  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за класификация на дефектността и определяне на класа на дефектност на челни заварени съединения с дебелина на съединяемите елементи над 2,5 mm чрез радиограми.
Стандартът не се отнася за челни заварени съединения на метални прътове /ванни заварки/.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 13060:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13060:1986
90.60 Край на периодичен преглед
16.01.2023 г.