Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12770:1975

Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

1.01.1975 г.

Главна информация

90.92     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

13.220.50     91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за огнеупорни бетони, предназначени за изграждането на промишлени агрегати, съоръжения, строителни конструкции и елементи, които работят под действието на температури над 200 °С.
Стандартът не се отнася за огнеупорни бетони, подложени на ударни или вълнови топлинни въздействия, и за огнеупорни бетони с химическо свързващо вещество.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12770:1975
90.92 Решение за преработване на стандарт
17.02.2023 г.