Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12739:1982

Метали с висока чистота. Методи за химически анализ. Общи изисквания

1.01.1982 г.

Главна информация

90.93     1.03.2017 г.

BDS

ТК-20

Чисто национален стандарт

71.040.40     77.040.30     77.120.01  

български  

Решение за продължаване на действието, Протокол № ТК 20, 1/21.02.2017.

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2002-79.
Стандартът се отнася за метали с висока чистота, в които сумата на нормираните примеси е по-малка от 1.10-3 %.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12739:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12739:1982
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.03.2017 г.