Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12705:1975

Бетон. Метод за анализ на кородирал бетон

Concrete. Methods for analysis of corrosion
1.01.1975 г.

Главна информация

90.92     17.02.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този български стандарт стандарт са определени методите за анализ на кородирал бетон под действието на разтвори, съдържащи сулфитни, нитратни, хлорни, сулфатни, амониеви, магнезиеви, алкални йони и комбинация от тях.
Едновременно с анализа на кородиралия бетон се прави анализ и на некородирал бетон.
Химичният анализ на кородиралия бетон, когато не е известен агресивният агент, се предшества от качествено доказване на последния.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12705:1975
90.92 Решение за преработване на стандарт
17.02.2023 г.