Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12637:1983

Защита от корозия. Средства за временна защита на металите. Класификация и означения

1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     27.02.2023 г.

BDS

ТК-42

Чисто национален стандарт

77.060  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответства на СТ на СИВ 3630-82.
Стандартът определя класификацията и означението на средства за временна защита, които се използват за защита на метални изделия от корозия в съответствие с БДС 11290-81.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12637:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12637:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
27.02.2023 г.