Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 12598:1983

Точност на геометричните параметри в строителството. Термини и основни положения

1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

01.040.91     91.010.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за основните термини и положения, прилагани при установяване точността на геометричните параметри в строителството. Стандартът се прилага при разработването на нормативно-технически документи, при проектирането и при изпълнението на сгради и съоръжения

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 12598:1975

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 12598:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.